با سخنرانی مدیرعامل ماشین سازی اراک

سلسله نشست های تخصصی توسعه سازمان برگزار گردید

سلسله نشست های تخصصی با محوریت توسعه و تحول سازمان و با سخنرانی مهندس سرائی مدیرعامل ماشین سازی اراک برای مدیران، روسا و سرپرستان ماشین سازی اراک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک، در جریان این نشست ها که طی سه جلسه دو ساعته در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 3 و 4 آذرماه سال جاری و در محل مرکز آموزش ماشین سازی اراک برگزار شد، مدیرعامل ماشین سازی اراک با تاکید بر منابع انسانی کارا و خلاق به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار سازمان، بر لزوم و اهمیت بررسی مبحث توسعه منابع انسانی و توسعه و تحول سازمانی تاکید و تصریح نمود که توسعه منابع انسانی و توسعه شرکت، لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.
مهندس سرائی در طی این جلسات به بیان و توصیف مفاهیم رشد و توسعه، سرمایه های نامشهود، چرخه حیات سازمان، تکنیک ها و روشهای عارضه یابی سازمان، الگوی ها و دانش روز جهت بهبود و تغییر و تحول سازمان پرداخت و با ذکر مثالهایی از شرکت های مطرح، به اهمیت تغییر نگرش و لزوم پذیرش و هماهنگ شدن با سیر تحولات در عرصه تجارت جهانی اشاره نمود.
مدیرعامل ماشین سازی اراک اظهار داشت هرچند استرانژی توسعه سازمان تلاشی برنامه‌ریزی شده در کل سازمان و هدایت شده از طرف مدیریت رده عالی سازمان برای «افزایش اثربخشی عملکرد سازمان» می باشد ولی کلید زدن توسعه سازمانی به طور خودکار و به تنهایی به موفقیت ختم نمی شود و همه افرادی که در این فرایند شرکت دارند باید با عارضه یابی و اصلاح ساختارهای سازمان به برنامه های تعریف شده جهت تغییر شکل سازمانی و مدیریت گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تعهد داشته باشند و برنامه های توسعه را با اهداف و ماموریت های برجسته سازمان به تمام کارکنان اعلام و پیگیری نمایند.

 

 

 

 

 

 

١٧:٠٨  / شنبه ٥ آذر ١٤٠١  / شماره خبر: ١٧٣  / تعداد نمایش: 535