در راستای بررسی تحقق برنامه های تولید

مدیرعامل ماشین سازی اراک از خطوط تولید و واحدهای عملیاتی شرکت بازدید کردند

 به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک، روز شنبه مورخ 28 آبانماه سال جاری، مهندس سرائی مدیرعامل و مهندس سعادتمندی از اعضای هیئت مدیره ماشین سازی اراک، در راستای بررسی تحقق برنامه های تولید و به منظور رفع گلوگاه های احتمالی و بهره مندی حداکثری از ظرفیت های ماشین سازی اراک،  از تمام کارگاه های تولیدی، واحدهای مهندسی، و کنترل کیفیت این شرکت بازدید بعمل آوردند و به صورت مستقیم با مدیران و کارکنان واحدها به گفت و گو پرداختند.

مهندس سرائی هدف اصلی از این بازدیدها را بررسی چالش های موجود و برنامه ریزی مدون جهت رسیدن به بالاترین میزان تولید با حداکثر توان و ظرفیت عنوان نمود و خاطر نشان کرد این بازدیدها از بخش های مختلف شرکت ادامه دار خواهد بود. وی همچنین به بررسی محیط کار امن کارکنان پرداخت و بر تمرکز ایشان برای تولید با کیفیت تاکید نمود.

١٨:١١  / شنبه ٢٨ آبان ١٤٠١  / شماره خبر: ١٧٢  / تعداد نمایش: 746