فرم شکایت مشتری
 نام سازمان:  
 نام و نام خانوادگی :  
 سمت:
 **
 موضوع شکایت:
 *
 از کارکنان ماشین سازی اراک شاکی هستید: بلی خیر
 نام پرسنلی که از وی شاکی هستید:
 
 تلفن:  
 موبایل:
 
 فاکس:  
 ایمیل: (تاییدیه دریافت فرم و کد پیگیری به این ایمیل ارسال خواهد شد)
 *
 آدرس:  
 نام محصولی که خریداری کرده اید:
 
 شماره قرارداد:
 
 تاریخ تحویل و راه اندازی:  
تاریخ ثبت شکایت:
 
 متن درون تصویر را وارد کنید
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
   مدیریت ارتباط با مشتری: 32172082-086   فاکس: 32172091  ایمیل: CRM@msa.ir