شرح پروژه
نام كارفرما
ساخت ديگ بخار واترتيوب 30 تنی(لاوان)
شرکت نفت فلات قاره
نصب و راه اندازی ديگ بخار واتر تيوب 30 تنی(لاوان)
شرکت نفت فلات قاره
ساخت مخازن تحت فشار فاز 14 پارس جنوبي
شركت ملي نفت ايران
ساخت برج  فاز 14 پارس جنوبي
ساخت راكتور  فاز 14 پارس جنوبي
ساخت مبدل  فاز 14 پارس جنوبي
ساخت ايركولر فاز 14 پارس جنوبي(گروه ساخت تجهيزات)
ساخت ايركولر فاز 14 پارس جنوبي (گروه ماشين و مونتاژ)
ساخت مخازن تحت فشار ايزوايكو
شركت طراحي و ساخت سازه هاي دريايي مبين سازه گستر خليج فارس (فاز 14 پارس جنوبي)
ساخت و نصب پل ٢۱٠ متري بجنورد
شهرداري بجنورد
ساخت و نصب عرشه فلزي پل شازده رود
شهرداري بابلسر
ساخت و نصب پل كابلي خطوط لوله سد كارون ٤
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
ساخت و نصب عرشه فولادي پل قوسي چهارم بابلسر
شهرداري بابلسر
Gate Valve 7 1/16   5K
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
ساخت و نصب پل عبور لوله شوشتر
گروه تخصصي نيرو گستر
(قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء)
ساخت و نصب پل تقاطع غير همسطح خيابان امام خميني و ميرزاي شيرازي
شهرداري اراك
Gate valve 7 1/16 3K
شركت مناطق نفت خيز جنوب
S.S.V 4 1/16 3K
شركت مناطق نفت خيز جنوب
SSV 7 1/16 3K
شركت مناطق نفت خيز جنوب
ساخت7دستگاه مخزن تحت فشار
موسسه صدف
(قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء)
ساخت و نصب يك دهانه پل تيرمركب40متري(سد داريان)
شركت سهند آذر ناوديس راه(سانا)
ساخت20دستگاه مبدل حرارتي
شركت مهندسي همپا
ساخت قطعات يك دستگاه شاسي فلزي 15.5متري
شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
SSV 3 1/8 3K
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
ساخت و نصب پل 420متري بوكان
شهرداري بوكان
ساخت تجهيزات جانبي و موتورخانه3دستگاه ديگ بخار6170 شركت پتروشيمي تخت جمشيد
شركت پتروشيمي تخت جمشيد
ساخت راكتور و مخازن شركت مهندسان مشاور سازه(10دستگاه)
شركت مهندسان مشاور سازه
ساخت يك دستگاه مخزن كروي شركت مهندسان مشاور سازه
شركت مهندسان مشاور سازه
ساخت9دستگاه مخزن تحت فشار
موسسه صدف
(قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء)
ساخت5دستگاه برج
پالايشگاه كنگان