شرکت ماشين سازی اراک به عنوان يکی از صنايع مادر کشور فعاليت خود را در زمينه توليد تجهيزات مورد نياز صنايع نفت، گاز، پتروشيمی, نيروگاهی, سازه های فلزی و ..... آغاز نموده و از بدو تأسيس تاکنون همواره به عنوان يکی از قطبهای صنعتی کشور در زمينه توليد تجهيزات سنگين مطرح بوده است.
به جهت همگام شدن با شرايط روز کشور و حرکت به سمت اجرای پروژه های بزرگتر و سودآوری بيشتر شرکت, از اواخر دهه هفتاد, بحث شرکت در پروژه های بزرگ EPC در درون شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به درآمد زايی حاصل از انجام پروژه های EPC، از سال 1379 حرکت به سمت اجرای اين پروژه ها و تبديل شرکت به يک شرکت GC در برنامه استراتژيک شرکت گنجانده شد و از سال 1380 نيز اين موضوع در خط مشی کيفی شرکت لحاظ گرديد.
مهمترين اقدام در جهت تبديل شدن به يک شرکت GC پس از اقداماتی نظير اصلاح ساختار سازمانی شرکت و اقدام جهت اخذ مجوزها و گريدهای لازم از مراجع مرتبط, شرکت در مناقصه های بزرگ پروژه های EPC بود.
برخی از مناقصه های EPC که شرکت ماشين سازی اراک در آنها شرکت نمود به شرح ذيل می باشند:
1. انبار نفت شهرهای مختلف: طراحی، ساخت و نصب 43 عدد مخزن ذخيره جهت ايجاد انبار نفت در 10 شهر مختلف کشور
2. انبار نفت کرمان: احداث کامل انبار نفت شهر کرمان شامل ساخت و نصب 20 مخزن ذخيره، اجرای خط انتقال و ساختمان سازی و ...
3. انبار نفت بيرجند: احداث انبار نفت بيرجند و ساخت 11 عدد مخزن ذخيره
4. انبار نفت ماهشهر : شامل عمليات استحصال زمين، ساخت مخازن, ساختمانها و ....
5. طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر: ساماندهی کامل بندر صادراتی ماهشهر شامل استحصال زمين, ساخت و نصب مخازن, پايپينگ, عمليات برق و ابزاردقيق و ....
6. مناقصه های ديگر نظير ساخت مخازن اروندان, توسعه انبار نفت اصفهان, طرح نمک زدايی مارون 3, طرح تثبيت پالايشگاه آبادان و ... نيز از جمله مناقصه هايی بود که ماشين سازی اراک در آنها شرکت نمود.
شرکت ماشين سازی اراک در مناقصه طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر که در سال 86-1385 برگزار گرديد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد و انجام اين پروژه با حجم بيش از 1642 ميليارد ريال در مدت زمان 2 سال به اين شرکت واگذار شد.
پس از ابلاغ شروع به کار اين پروژه، جهت تمرکز بر اجرای سیستماتیک و به موقع پروژه و انجام پروژه های EPC جديد, گروه پروژه هایEPC از سال 1386 تشکيل گرديد و فعاليت خود را با انجام پروژه مذکور آغاز نمود.