کارخانه: اراک، میدان صنعت صندوق پستی 148  تلفن: 9-33130031-086 فاکس: 33133020-086  پست الکترونيک: info@msa.ir

دفتر تهران: مرزداران، خیابان ایثار، نبش نامدار دوم، پلاک 4  تلفن: 6-44279775-021  فاکس: 44275715-021

معاونت ها

امور پروژه ها
تلفن:32172900-086
فاکس:32172901-086

امور منابع انسانی
تلفن: 32172109-086
فاکس: 32172101-086

امور مالی و اقتصادی
تلفن: 32172100-086
فاکس: 32172101-086

طرح های توسعه
تلفن:32172012-086
فاکس:32172013-086

گروه های تولیدی (واحدهای بازاریابی و فروش)

گروه تولیدی ساخت تجهیزات
تلفن:  32172916-32172920-086
فاکس: 32172994-086
equipment@msa.ir

گروه تولیدی متالورژی
تلفن:32172981-32172980-086
فاکس: 32172995-086
  meta@msa.ir

گروه تولیدی دیگ های بخار
تلفن:32172996-32172926-086
فاکس:32172992-086
boiler@msa.ir

گروه تولیدی پل و سازه های فلزی
تلفن: 32172960-32172955-086
فاکس: 32172965-086
bridge@msa.ir

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ
تلفن: 32172908-086
فاکس: 32172988-086
info@msa.ir

گروه پروژه های EPC
تلفن: 32172882-086
فاکس: 32172885-086
info@msa.ir  كد اقتصادي: 411313174469 شناسه ملی: 10780016544 شماره ثبت: 230 کدپستی: 3818997888