صادرات دیگ بخار به باکو

شرکت AZFCO آذربایجان از مشتریان قبلی ماشین سازی اراک بوده است و این شرکت برای بار پنجم یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 25.000LB/HR  و  فشار کاری 250PSI را خریداری نمودند که در روز چهارشنبه مورخ 24/08/96 دیگ بخار به آن کشور ارسال گردید.

١٢:٥٨  / پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦  / شماره خبر: ٦٤  / تعداد نمایش: 4169