براي اولین بار در كشور

ساخت تجهیزات پروژه بزرگ انرژی سپهر

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک تجهیزات خاص پتروشیمی های متانول دنا و سیراف كه در گذشته توسط كشورهاي اروپايي به صورت پكيج هاي ساخته شده خريداري مي گرديد هم اكنون براي اولین بار در كشور در ماشین سازی اراک به دست تواناي مهندسين و كاركنان ايراني با رعايت كليه الزامات كيفي و فني در حال ساخت می باشند. اولين تجهيز ساخته شده از مجموعه  پكيج Methanol Reactor پس از تكميل همه مراحل ساخت و اخذ تاييدات فني وكيفي آماده ارسال به پتروشيمي دنا در منطقه ويژه اقتصادي  تجاري عسلويه مي باشد. تولید این تجهیزات در داخل کشور باعث اشتغالزایی و جلوگیری از خروج بیش از 32 میلیون یورو ارز از کشور شد.
١٨:٠٢  / دوشنبه ٢٥ بهمن ١٤٠٠  / شماره خبر: ١٤٣  / تعداد نمایش: 4388