احداث 6 دستگاه مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت بندر عباس

موضوع قرارداد: احداث 6 دستگاه مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت بندر عباس

تاريخ انعقاد قرارداد: 1398/10/21 

طرف قرارداد:  شرکت پالایش نفت بندر عباس

مبلغ قرارداد: شامل دو بخش ریالی ( به مبلغ 716ر277ر1 میلیون ریال ) و ارزی ( به مبلغ 197/24ر802 یورو )

شرح جزئيات قرارداد: افزایش ذخیره سازی و کاهش ریسک عملیات فرآورده های بنزین ، نفت گاز ، 6 دستگاه مخزن هریک به ظرفیت 250.000 بشکه شامل 4 دستگاه مخزن سقف ثابت جهت ذخیره سازی نفت گاز و 2 دستگاه مخزن سقف شناور جهت ذخیره سازی بنزین شرکت پالایش نفت بندر عباس

 

١٢:٤٨  / يکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩  / شماره خبر: ١١٤  / تعداد نمایش: 4389