انجام عملیات مهندسی ، خرید و تامین ، ساخت ، حمل ، نصب و پیش راه اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان

انجام عملیات ساخت مخازن کروی پروژه پتروشیمی کیان به صورت EPC با توجه به ابلاغیه مورخ 1398/11/26 به شماره 98/111/2/6854 از طرف شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به این شرکت واگذار گردید. . لازم به ذکر است که مبلغ قرارداد معادل 206ر967ر16 یورو بوده و مدت اجرای آن 24 ماه و تاریخ شروع قراداد 1398/11/28 می باشد. شایان ذکر است که ابلاغیه مذکور بخشی از تفاهم نامه همکاری این شرکت با شرکت OIEC ( به مبلغ 40 میلیون یورو ) بوده است.

١٤:٢٦  / يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨  / شماره خبر: ١٠٩  / تعداد نمایش: 3815